Werkwijze afdeling familierecht

  1. Maak een afspraak met een (kandidaat-)notaris van de afdeling familierecht.
  2. Tijdens het gesprek bespreekt u uw situatie en uw wensen.
  3. De (kandidaat-)notaris adviseert u over de gevolgen van uw wensen.
  4. U ontvangt een prijsopgave voor het vastleggen van uw wensen in een notariële akte.
  5. Na acceptatie van de prijsopgave draagt de (kandidaat-)notaris zorg voor de vastlegging van uw wensen in een notariële akte.
  6. Het concept van uw notariële akte wordt met u gedeeld in uw online dossier.
  7. Na controle van de stukken en een eventuele aanpassingsronde maakt u een tweede afspraak om de akte te laten passeren.
  8. Nadat de notaris heeft gecheckt of u de gevolgen van de notariële akte(n) begrijpt, zetten u en de notaris een handtekening.
  9. U krijgt een afschrift van uw notariële akte mee naar huis. Het origineel bewaart de notaris in een kluis.