Schenken

Voor mensen met een groter vermogen kan een schenking aan de familieleden een aanzienlijke besparing van erfbelasting geven. Toch moet hier goed over nagedacht worden, zeker als het verminderen van belasting de enige reden is. Je kunt het geld immers zelf nog nodig krijgen. Het is ook mogelijk te schenken zonder dat het geld daadwerkelijk uitbetaald. Je schenkt dan “op papier”.

Vormen van schenking

Je kunt schenken door gewoon geld over te maken aan iemand of je verklaart in een notariële akte, dat je een bedrag aan iemand schuldig bent. Bij zo’n schuldigerkenning moet je wel rente betalen ieder jaar, te weten 6 % van het schuldig erkende bedrag. Een lager percentage is niet toegestaan. De belastingdienst accepteert een schenking op papier alleen indien deze is vastgelegd in een notariële akte.

Tarieven en vrijstellingen schenkbelasting

Met de Tarievenkaart erf- en schenkbelasting ziet u in één oogopslag welke tarieven en vrijstellingen er gelden.

Meer informatie

Hier kunt u meer lezen over het doen van schenkingen.

 

 

Wilt u eerst een prijsopgave omtrent familaire vraagstukken?