Levenstestament

Het testament bij leven – bij onverwachte uitval het leven in eigen hand houden

Regelingen die zijn opgenomen in een levenstestament hebben werking tijdens uw leven en niet pas na uw overlijden, zoals bij een “gewoon” testament. Door lichamelijke of geestelijke gebreken kunt of wilt u zaken niet meer regelen. Denk aan de situatie, dat u betrokken raakt bij een zwaar ongeluk of u gaat dementeren. Door het opstellen van een levenstestament weet uw familie, vrienden en andere betrokkenen wat uw wensen zijn.

Het levenstestament bestaat uit twee delen: een financiële volmacht en een medische volmacht/persoonlijke wensen/medische wilsverklaringen. Deze zaken worden door de notaris in één notariële akte vastgelegd.

Voordeel van notariële tussenkomst

Door de tussenkomst van de notaris is er een bewijs dat u ten tijde van de ondertekening nog in staat was om uw wil te bepalen. Indien iemand dit tegenspreekt, moet met zeer harde tegenbewijzen worden gekomen om het tegendeel te bewijzen.

Wilsbekwaamheid

  • Om een notariële akte te kunnen ondertekenen moet u wilsbekwaam zijn. Het is de taak van de notaris om dit te controleren. Dit zal gebeuren tijdens een bespreking bij ons op kantoor of bij u aan huis waarbij uw wensen worden geïnventariseerd. Indien de notaris twijfelt aan uw wilsbekwaamheid zal hij een onafhankelijk arts inschakelen om een medische keuring uit te voeren.

Meer informatie & checklist

Ter voorbereiding van de bespreking ter inventarisatie van uw wensen kunt u deze checklist bekijken/invullen. Hier vindt u nog meer informatie.

Wilt u eerst een prijsopgave omtrent familaire vraagstukken?