Overlijden

De wereld staat even stil… Even stil voor u bij het verlies van een dierbare.

Er moet veel worden geregeld rondom de uitvaart en rondom de nalatenschap. Denk aan het doen van de benodigde betalingen, opvragen van teruggaven, opzeggen huur en abonnementen, verkoop van het huis, het opstellen van belastingaangiften, het begeleiden van de verdeling van de roerende zaken en het feitelijk verdelen van de gelden. Wij zijn graag uw helpende hand. Bekijk hier de volledige checklist aangaande het afwikkelen van een nalatenschap.

Inschakelen notaris

De wet gaat ervan uit, dat de erfgenamen de nalatenschap samen en in onderling overleg afwikkelen. De notaris kan u bij de afwikkeling van de nalatenschap veel werk uit handen nemen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het opmaken van een verklaring van erfrecht. Hieronder behandelen we meer informatie over de verklaring van erfrecht.
 • het in werking zetten van bepaalde rechten.
 • het uitvoeren van in het testament genoemde legaten en toekennen van voorwerpen, dit in samenwerking met een eventueel benoemde executeur.
 • het opmaken van de aangifte van erfbelasting.
 • het regelen van een verklaring van beneficiaire aanvaarding bij de Rechtbank.
 • bij een negatieve nalatenschap afgifte van volmachten.
 • het opmaken van een verdelingsakte bij eigen woningbezit.
 • de verdeling van de nalatenschap na de definitieve aanslag erfbelasting.

Een aantal beslissingen moeten snel genomen worden. De notaris, als onpartijdige deskundige, is de aangewezen persoon, die u kan voorlichten over de te nemen stappen.

Verklaring van erfrecht

In veel gevallen zal een instantie (bank, belastingdienst, verzekeringsmaatschappij) vragen om een verklaring van erfrecht. Wat is dat en wat staat erin? De notaris kan een verklaring van erfrecht voor u opstellen indien u dit nodig heeft voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Deze notariële akte bewijst tegenover derden wie de erfgenamen zijn. Voor het regelen van bankzaken is een verklaring van erfrecht veelal nodig. De banken blokkeren vaak direct na een overlijden de rekening om te voorkomen dat onbevoegden geld opnemen. Indien er een eigen woning tot de nalatenschap behoort kan een verklaring van erfrecht worden ingeschreven in het kadaster zodat de woning op naam van de erfgenamen kan worden gesteld.

De inhoud van een verklaring van erfrecht:

 • Wie zijn de erfgenamen?
 • Was de overledene gehuwd en heeft de overledene kinderen nagelaten?
 • wie beheert de nalatenschap en wikkelt deze af (executeur of gevolmachtigde)?

Werkwijze afgeven verklaring van erfrecht

 1. Er vindt eerst een (telefonische) bespreking plaats om de situatie van de overledene en de erfgenamen in kaart te brengen.
 2. De notaris controleert bij het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft opgesteld.
 3. De notaris stelt indien nodig een erfgenamenonderzoek in om met zekerheid de juiste erfgenamen vast te kunnen stellen.
 4. Na ontvangst van bovenstaande gegevens stelt de notaris de notariële akte van verklaring van erfrecht en de verklaringen van aanvaarding voor de erfgenamen op.
 5. Na controle van de gegevens laten de erfgenamen hun handtekening legaliseren onder de verklaring van aanvaarding. Lees hier meer over de legalisatie van een handtekening. 
 6. Nadat alle erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en de notaris alle benodigde gegevens (onder 2 en 3 genoemd) heeft ontvangen, tekent de notaris de verklaring van erfrecht.
 7. De persoon die de nalatenschap beheert en afwikkelt, ontvangt drie afschriften van de verklaring van erfrecht.

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting

Met de Tarievenkaart erf- en schenkbelasting ziet u in één oogopslag welke tarieven en vrijstellingen er gelden.

Wilt u eerst een prijsopgave omtrent familaire vraagstukken?