Koopcontract

Advies – ga voor het sluiten van het koopcontract langs bij de notaris
  • Kijk eerst op: www.koopakteonline.nl en vul de vragenlijst in! Aan de hand van het advies, dat kan worden uitgeprint, kunt u naar de notaris gaan.
  • Vraag gratis de brochure Woning Kopen en/of Woning Verkopen aan, zodat u goed bent geïnformeerd
  • Laat het koopcontract in ieder geval controleren door uw notaris

Natuurlijk, een koopcontract via de notaris!

Onafhankelijk en onpartijdig. De notaris zorgt ervoor, dat de koper én de verkoper genoeg juridische informatie ontvangen. Natuurlijk wel in overleg met de makelaar. Zo kunt u vooraf op de hoogte zijn met de juridische haken en ogen rond de (ver)koop.

Vaak komt men er pas bij de levering – of nog later – achter, dat iets toch niet zo goed is geregeld als werd gedacht

Het (voorlopig)koopcontract

De basis voor de overdracht van uw woning. Hierin staan alle afspraken, die meteen bindend zijn. “Voorlopig” koopcontract geeft alleen aan, dat de woning nog niet officieel uw eigendom is.

Zaken die geregeld worden in een koopcontract

Ontbindende voorwaarden – In gebreke blijven – Waarborgsom/bankgarantie – Bouwkundige staat – Bodemvervuiling – Eigen grond of erfpacht – Huisvestingsvergunning – Inboedelovername.

Bescherming door inschrijven koopcontract bij het Kadaster(Vormerkung)

De inschrijving beschermt de aankoop tegen andere kopers of tegen beslaglegging op de woning.

Wilt u eerst een prijsopgave ontvangen?