Veelgestelde vragen

 • Wat houdt het inschrijven van de koopovereenkomst in?
  Dit is een keuze voor de koper, maar geen verplichting. De koper wordt door de voorinschrijving van een koopovereenkomst beschermd tegen faillissementen, beslagen en eventuele dubbele verkopen aan verkopers zijde. Mocht de koper dus twijfels hebben bij de verkoper, dan is het misschien verstandig om de koopovereenkomst in te laten schrijven. Hier zijn dan wel extra kosten aan verbonden. Indien erbij de koper geen twijfel of onzekerheid is, kan de koper ervoor kiezen om de koopovereenkomst (nog) niet in te laten schrijven. Mocht er gedurende de periode voor de overdracht een reden komen waardoor die twijfel er toch is, kunnen wij altijd op verzoek van de koper (dan wel de verkoper) de publicatie nog verzorgen.

 • Ik heb uitstel nodig voor wat betreft het financieringsvoorbehoud, wat nu?
  Ons advies is om tijdig in overleg te treden met zowel uw financieel adviseur (hypotheekadviseur dan wel tussenpersoon bij de bank) als met de makelaar. Mocht u als koper een aankoopmakelaar hebben ingeschakeld, dan kan deze aankoopmakelaar wellicht voor u in overleg treden met de verkoopmakelaar.

 • Ik heb uitstel nodig voor wat betreft het stellen van de bankgarantie, wat nu?
  Ook hier geldt dat ons advies is om tijdig in overleg te treden met uw financieel adviseur en de aankoopmakelaar en/of verkoopmakelaar.
 • Naar welk rekeningnummer kan ik de waarborgsom overmaken?
  Onderaan al onze e-mails staat een tweetal derdengeldenrekeningnummers vermeld. U kunt zelf kiezen naar welke derdengeldenrekening u de waarborgsom overmaakt.
  Gelieve bij het overmaken van de waarborgsom in de omschrijving het dossiernummer en het adres van de door u aangekochte woning (of ander pand) te vermelden.

 • Wanneer kan ik de conceptakten en nota van afrekening verwachten?
  In de regel ontvangt u de conceptakten circa één à twee weken voor de datum van overdracht. De nota van afrekening wordt indien mogelijk gelijktijdig meegestuurd. Echter, wanneer er nog financiële zaken ontbreken (denk aan facturen van de makelaar, taxateur en hypotheekadviseur, aflosnota’s van de bank en/of eindafrekeningen van de bank) dan zal de nota van afrekening later volgen. Uiteraard proberen we u deze zo snel als mogelijk te doen
 • Ik ben tussen de 18 en 35 jaar. Heb ik recht op de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting?
  Op de website van de belastingdienst is uitgelegd aan welke voorwaarden u dient te voldoen om in aanmerkingen te komen voor de startersvrijstelling: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/overdrachtsbelasting/startersvrijstelling/ 

Wilt u eerst een prijsopgave ontvangen?