Trouwen

Van harte gefeliciteerd; jullie gaan trouwen! Maar wat zegt de wet nu over trouwen en wat als jullie dit anders willen regelen?

Wettelijke regeling voor huwelijken vóór 2018

De Nederlandse wet bepaalt dat bij huwelijken die vóór 2018 zijn aangegaan alle bezittingen en schulden van degenen die met elkaar trouwen, bij elkaar worden opgeteld. Ieder van de echtgenoten is vervolgens gerechtigd tot de helft van het totale vermogen. Dit wordt de algehele gemeenschap van goederen genoemd.

Wettelijke regeling voor huwelijken vanaf 2018

In 2018 is de wet gewijzigd en is de beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd. De beperkte gemeenschap van goederen wil zeggen dat bij huwelijken die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018 de volgende regels van toepassing zijn:

  • Alle bezittingen en schulden van degenen die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Enkel de bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Als u gaat scheiden heeft ieder van de echtgenoten recht op de helft van deze gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
  • Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Huwelijkse voorwaarden

Als de wettelijke regeling niet aansluit bij jullie wensen is het mogelijk om andere regels op jullie huwelijk van toepassing te verklaren. Dit kan geregeld worden door uw eigen wensen bij de notaris vast te leggen in huwelijkse voorwaarden. Bekijk hier een animatie over huwelijkse voorwaarden.

Wat moet u zich afvragen?

  • In hoeverre wilt u vermogen (aanbreng, schenkingen, erfenissen) delen?
  • Wilt u de (arbeids)inkomsten delen?
  • Hoe verdeelt u de kosten van de huishouding?
  • Is er een onderneming?
  • Hoe regelt u de zaken van het huis en de financiering?
  • Hoe wordt het huwelijk afgewikkeld bij een eventuele echtscheiding?
  • Wat zijn de gevolgen van het overlijden van één van beiden?
  • Maakt u afspraken over de verdeling van het pensioen?

Meer informatie

Bekijk hier de brochure “Samen Verder” met informatie over alles wat u samen kunt afspreken over een huwelijk en geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen. Hier vindt u nog meer informatie.

Wilt u eerst een prijsopgave omtrent familaire vraagstukken?