stichting / vereniging

Er komt veel kijken bij het oprichten van een stichting of vereniging. Welke vorm past het beste bij uw doelstellingen?

Vereniging

Verenigingen brengen mensen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging bij elkaar. Een vereniging heeft leden die tijdens de algemene ledenvergadering mee mogen beslissen over belangrijke zaken binnen de vereniging.

Het doel van een vereniging

Een vereniging wordt meestal opgericht door mensen met een gezamenlijk doel: samen sporten, muziek maken of een hobby uitoefenen. Een andere vorm is de winkeliersvereniging, waarin winkeliers samenwerken om bijvoorbeeld een aantrekkelijker winkelgebied te realiseren.

En dan is er nog de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eigenaren van een appartement zijn hier verplicht lid van en betalen via de vereniging samen voor het onderhoud van het pand.

Waarom een vereniging bij de notaris oprichten?

Het oprichten van een vereniging met een notariële akte zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een vereniging is een rechtspersoon. Dat betekent onder meer dat een vereniging bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. De ‘spelregels’ van de organisatie worden officieel vastgelegd in statuten. Deze regels moeten zorgen voor een goede interne organisatie van de vereniging.

Het is ook mogelijk om een ‘informele vereniging’ op te richten, zonder tussenkomst van een notaris. Dit zorgt voor een beperkte rechtsbevoegdheid van de vereniging. Bestuurders zijn dan met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat.

Stichting

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Ze hebben geen leden. Een stichting mag winst maken, zolang de uitkering daarvan naar het doel van de stichting gaat. Een stichting is een rechtspersoon en mag onder meer contracten afsluiten, subsidie ontvangen en bezittingen hebben. De statuten zorgen voor een goede interne organisatie. Al deze zaken helpen bij het verwezenlijken van het sociale of maatschappelijke doel van de stichting.

Het doel van een stichting

De meeste stichtingen worden opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel. Denk daarbij aan natuurbehoud, hulp aan andere mensen of het promoten van kunst en cultuur. Een stichting kan ook worden opgericht voor andere doelen.
Iedereen kan een stichting oprichten: alleen of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een vereniging of een bv) kan een stichting oprichten.

Waarom een stichting als rechtsvorm kiezen?

Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een stichting is bovendien een rechtspersoon. Dat betekent dat een stichting bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. Als rechtspersoon kan een stichting subsidies, donaties en legaten ontvangen. Daarnaast worden de ‘spelregels’ van de organisatie officieel vastgelegd in statuten.

Onze rol

Om een stichting op te richten is het noodzakelijk om naar de notaris te gaan. Voor de oprichting is namelijk een notariële akte verplicht. U kunt hier dus bij ons voor terecht.

Wilt u specifiek advies voor uw onderneming? Belt u ons gerust eens voor een afspraak.