BV oprichten

U overweegt het oprichten van een BV?

Heeft u al een onderneming en u wilt deze omzetten naar een BV? Of bent u startend ondernemer en overweegt om een BV op te richten? Dan kunt u bij ons terecht voor advies. Samen bekijken we of u met een BV inderdaad de meest geschikte rechtsvorm voor uw onderneming is. Naast advies kunt u ook een BV bij ons opzetten. Maar hier direct een afspraak.

Sinds 2012 is het eenvoudiger om een BV op te richten. U heeft bijvoorbeeld geen verplicht startkapitaal van € 18.000,00 meer nodig en ook de bankverklaring en accountscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft. Wel moet u nog steeds naar de notaris voor het vastleggen van de statuten in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

  • het nominale bedrag van de aandelen;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  • de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • de regels voor de overdracht van aandelen.

De BV moet ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze inschrijving wordt door ons verzorgt.

Wat is het voordeel van het oprichten van een BV?

Bij financiële risico’s staat u niet persoonlijk garant maar is de BV aansprakelijk. Een bedrijfsovername is eenvoudiger omdat alleen aandelen hoeven worden overgedragen. Ook zijn er fiscale voordelen bij een nettowinst van ongeveer € 40.000 en hoger.

Wilt u specifiek advies voor uw onderneming? Belt u ons gerust eens voor een afspraak.