Testament

Een helder testament voorkomt problemen en helpt tegen hoge belasting

In een testament legt u vast wat er met uw persoonlijke bezittingen (geld, huis, goederen, schulden) moet gebeuren na uw overlijden en wie de afwikkeling van uw nalatenschap moet regelen (executeur). Een testament is pas geldig in Nederland als het is vastgelegd in een notariële akte en deze akte is ondertekent door u en de notaris. Het testament is privé zolang u leeft en tijdens uw leven heeft dan ook niemand het recht uw testament in te zien.

Indien u samen met uw partner een testament wilt opstellen, stelt u ieder een eigen testament op. Indien er regelingen zijn die u beiden wilt opnemen (bijvoorbeeld voogdij voor de kinderen) dan neemt u beiden in uw testament deze regeling op.

Heeft u ooit in het verleden een testament opgesteld? Dan is dit testament geldig totdat u dit testament herroept in een nieuwe notariële akte.

Wettelijke regeling

Indien u geen testament heeft opgesteld bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. De wet kent vier groepen erfgenamen, waarbij de personen in groep 2 pas erfgenaam zijn als er geen erfgenamen in groep 1 zijn.

  1. Partner, kinderen en hun afstammelingen.
  2. Ouders, broers, zussen en afstammelingen.
  3. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.
  4. Overgrootouders en hun afstammelingen.

Hier vindt u meer informatie over het wettelijk erfrecht op de volgende website.

Meer informatie & checklist

Ter voorbereiding op een eventueel gesprek inzake uw testament kunt u deze checklist invullen. Deze checklist laat u nadenken over de verschillende mogelijkheden van uw testament. Hier vindt u meer informatie over het opstellen van een testament.

Het is verstandig uw testament eens in de 5 jaar te laten beoordelen. Fiscale regels veranderen en ook uw persoonlijke situatie.

Wilt u eerst een prijsopgave omtrent familaire vraagstukken?