Huwelijkse voorwaarden

Garantie voor eeuwigdurend geluk?

Soms is het nodig afspraken te maken in de hoop er nooit een beroep op te hoeven doen. De Nederlandse wet bepaalt dat bij het aangaan van een huwelijk alle bezittingen en schulden van degenen, die met elkaar trouwen bij elkaar worden opgeteld. Ieder van de echtgenoten is vervolgens gerechtigd tot de helft van het totale vermogen. Dit wordt de wettelijke of algehele gemeenschap van goederen genoemd.

Brochure "Samen Verder"

Bekijk hier de brochure "Samen Verder" met informatie over alles wat u samen kunt afspreken over huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen.

Online test

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen? Doe hier dan in 3 minuten de test om te bepalen of uw gezamenlijke afspraken nog goed passen in uw huidige levenssituatie. Ontvang na de test direct een advies met uw belangrijkste aandachtspunten.

Het verhalen van schuldeisers

Edwin en Claudia trouwen in gemeenschap van goederen. Edwin gaat zijn droom verwezenlijken en start na enkele jaren een eigen bedrijf. Echter, door de recessie komt het bedrijf niet van de grond en gaat failliet. De curator dwingt het gezin de eigen woning te verkopen. Immers in gemeenschap van goederen deel je niet alleen het vermogen, ook de schulden. Goede huwelijkse voorwaarden kan dit voorkomen.

Een scheiding

Weduwnaar Herman besluit te hertrouwen met de jongere José in gemeenschap van goederen. Na een kortstondig huwelijk van één jaar vertrekt José met haar nieuwe vriend naar het buitenland. Herman moet zijn eigen huis verkopen om José uit te betalen. Het maken van huwelijkse voorwaarden was goedkoper geweest!

Gezamenlijk eigendom

Dick heeft een vermogen van € 250.000, Evelien € 20.000. Zonder huwelijkse voorwaarden worden de vermogens verdeeld en smelt het vermogen van Dick naar € 135.000.

Wat moet je je afvragen?

Een extra aandachtspunt is het afsluiten van levensverzekeringen en de betaling van de premies.

De notaris is specialist in het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Veel kan worden geregeld in afwijking van de wettelijke regeling. Er is echter altijd een wettelijke onderhoudsplicht.