Wonen Fiscaal

Belastingen voor de huiskoper

Overdrachtsbelasting

Als je een huis koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Het tarief is tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%.

Het is dus aantrekkelijker geworden om nu een huis te kopen

De notaris is verplicht de overdrachtsbelasting te incasseren. Hij is zelfs aansprakelijk voor de afdracht aan de Belastingdienst. Voor die taak van belastingontvanger wordt hij niet betaald. De wetgever vindt dit een wettelijke taak voor de notaris.

Als u een nieuwbouwwoning koopt, betaalt u geen overdrachtsbelasting. In uw koopsom van de nieuwe woning is btw begrepen.

Btw

Over de kosten van dienstverlening zoals van de makelaar en van de notaris moet men btw betalen. Het huidige tarief is 19%. Op de afrekening van de notaris moet de btw apart worden vermeld.

Fiscaal aftrekbaar

In Nederland geldt, dat de kosten, die samenhangen met het lenen van geld fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Dit geldt alleen voor een eigen woning, die men zelf bewoont (dus niet voor verhuur bestemd).

De rente van uw hypotheeklening is dus fiscaal aftrekbaar. Bij het afsluiten van uw hypotheek heeft de bank al rekening gehouden met deze faciliteit.

Advies