Verklaring van erfrecht

(On)nodig kosten maken voor een verklaring van erfrecht

Indien de overledene gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had en er is geen testament dan kan een akte van overlijden en een bewijs van het Centraal Testament Register voldoende zijn om over de gelden te beschikken. In de meeste gevallen is echter een verklaring van erfrecht vereist.

De functie van een verklaring van erfrecht

Deze notariële akte bewijst tegenover derden wie de erfgenamen zijn. Voor het regelen van bankzaken is een verklaring van erfrecht echt nodig. De banken blokkeren vaak direct na een overlijden de rekening om te voorkomen dat onbevoegden geld opnemen.

De inhoud van een verklaring van erfrecht

Het opmaken van een verklaring van erfrecht

Deze akte wordt opgemaakt door de notaris en de tijd, waarin dit kan worden afgerond, is afhankelijk van het aantal erfgenamen en de diverse instanties, die erbij betrokken zijn. Het is handig als één erfgenaam een volmacht heeft om namens de erfgenamen te handelen.

LET OP!

Voor de afgifte van een verklaring van erfrecht moeten alle erfgenamen een handtekening plaatsen. Ons kantoor biedt de gelegenheid om zonder extra kosten op een dinsdagavond te tekenen. Alle erfgenamen komen in één keer en krijgen desgewenst een toelichting over de boedelafwikkeling.