Testament

Een helder testament voorkomt problemen en helpt tegen hoge belasting

Een testament wordt nuttig bij grote gebeurtenissen zoals samenwonen, trouwen, een huis kopen of kinderen krijgen. Ook bij enig vermogen kan een testament bij de verdeling van de nalatenschap een conflict voorkomen en erfbelasting besparen. Vraag je af wat er gebeurt, als geen testament wordt opgemaakt.

Zonder het opmaken van een testament met uitsluitingclausule

Riet overlijdt en laat een huis van € 300.000 na zonder hypotheek. Haar enige zoon, Vincent, is op dat moment bezig met een echtscheiding. Vincent erft het huis, maar moet de helft van de waarde afstaan aan zijn ex.

Belastingbesparing

Jan en Hennie zijn gehuwd en hebben twee kinderen. Jan is gepensioneerd en heeft weinig pensioen. Vijftig jaar geleden heeft hij zijn eigen huis gebouwd. De waarde is nu € 600.000. Door het overlijden van Jan krijgen de twee kinderen een vordering op Hennie van ieder € 100.000. Zij moeten daar ieder € 8.000 erfbelasting over betalen. Met een testament had deze heffing voorkomen kunnen worden.

Zorgplicht voor de achtergebleven partner

De heer Kamps overlijdt plotseling. Zijn vriendin Lien, die hem de laatste jaren heeft begeleid, moet op verzoek van de erfgenamen de auto onmiddellijk inleveren. Lien leeft van een bescheiden pensioen. Na onderzoek van de notaris blijkt de heer Kamps meer dan 134 erfgenamen te hebben, waarvan hij de meesten niet heeft gekend. Met een testament had hij Lien goed kunnen helpen.

Zelf de bestemming bepalen

Na het overlijden van tante Marie ontstaat tussen de neven en nichten een grote ruzie over de verdeling van de erfenis. Het opmaken van een testament voorkomt ruzie, hoge (advies)kosten en tante Marie had zelf de bestemming kunnen bepalen van haar nalatenschap.

Een half uur overleg met de notaris kan duidelijk voor u maken of een testament voordeel oplevert!

Het is verstandig uw testament eens in de 5 jaar te laten beoordelen. Fiscale regels veranderen en ook uw persoonlijke situatie.