Schenken

Een oud gezegde: "Je moet je niet uitkleden voordat je naar bed gaat"

Voor mensen met een groter vermogen kan een schenking aan de familieleden een aanzienlijke besparing van erfbelasting geven. Toch moet hier goed over nagedacht worden, zeker als het verminderen van belasting de enige reden is. Je kunt het geld immers zelf nog nodig krijgen. Het is ook mogelijk te schenken zonder dat het geld daadwerkelijk uitbetaald. Je schenkt dan "op papier".

Ongetrouwde tante José wil haar bezit nalaten aan haar 10 neven en nichten. Zij bezit € 250.000. Zonder schenking erft ieder € 25.000 en ontvangt netto € 17.104. De notaris adviseert tante José in december 2011, januari 2012 en januari 2013 € 2000 te schenken aan iedere neef en nicht. Zij ontvangen ieder € 6000 belastingvrij. In de loop van 2013 overlijdt tante José. Zij laat na € 190.000. Iedere neef en nicht erft € 19.000. Door de schenking wordt € 18.000!! bespaard.

Vormen van schenking

Je kunt schenken door gewoon geld over te maken aan iemand of je verklaart in een notariële akte, dat je een bedrag aan iemand schuldig bent. Bij zo'n schuldigerkenning moet je wel rente betalen ieder jaar, te weten 6 % van het schuldig erkende bedrag. Een lager percentage is niet toegestaan. Bij een schuldigerkenning accepteert de Belastingdienst alleen een notariële akte.

Per email kunt u de tarieven en vrijstellingen van erf- en schenkbelasting bij ons kantoor opvragen.

Vrijstellingen 2011:

Het is van belang om eerst advies te vragen aan een notaris over uw persoonlijke situatie

Wil je snel zelf de belasting uitrekenen, raadpleeg dan:

www.belastingdienst.nl/reken/schenkbelasting of
www.belastingdienst.nl/reken/erfbelasting