Samenlevingscontract

Ik hou van je - mijn hele leven wil ik bij jou zijn! - we gaan samenwonen!!

Na de emotie komt de praktische kant van samen door het leven gaan.
Vooraf helder en goed regelen, dat geeft rust in de relatie.

Evert en Linda gaan samenwonen. Linda betaalt mee aan de hypotheek en verbouwing. Na drie jaar gaan zij uit elkaar. Linda moet dan vertrekken en staat met lege handen op straat. Met een samenlevingscontract had zij bijvoorbeeld kunnen meedelen in de overwaarde van het huis.

Peter en Marijke wonen samen. Plotseling overlijdt Peter. De erfgenamen besluiten het huis te verkopen. Met een samenlevingscontract had Marijke de woning volledig in eigendom kunnen krijgen.

Wat kan je van te voren afspreken:

Kosten van de huishouding en aanschaf van gezamenlijke goederen. Een verblijvingsbeding kan de toedeling van de gezamenlijke eigendommen aan de langstlevende regelen.

Belastingen

Voor toepassing van de voordelen van het fiscaal partnerschap heb je een notarieel samenlevingscontract nodig. De partnervrijstelling en de lage tariefgroep 1 kan dan worden toegepast.

Kinderen

Bij ongehuwden heeft de vader niet automatisch het gezag over het kind. Wil de man als ouder worden aangemerkt, dan zal zijn gezag via de Rechtbank moeten worden geregeld.

Overlijden

Samenwoners moeten elkaar altijd in een testament benoemen tot erfgenaam willen zij van elkaar kunnen erven. Door het samenlevingscontract profiteer je van een grote vrijstelling van €603.000. Voor de uitkering van een eventueel nabestaandenpensioen is een notarieel samenlevingscontract nodig.

Uit elkaar gaan

Bij een samenlevingscontract kunt u zonder wettelijke formaliteiten uit elkaar gaan. Het contract regelt de formaliteiten van de scheiding.

Advies

Als je een huis koopt en je laat gelijktijdig het samenlevingscontract opmaken, dan biedt ons kantoor een voordelig combinatietarief.