Actueel nieuws

Waardedaling woning ten laste van beide partners

<p>Partners die samen een woning kopen, sluiten vaak een hypotheek af. Maar het komt regelmatig voor dat één van beiden ook eigen geld inlegt. Als… Lees verder


Levensverzekering niet voor kinderen

<p>In een testament kan niet alleen geregeld worden wie uw erfgenamen moeten worden, maar ook welke personen u zou willen onterven. Vaak vergeten mensen daarbij… Lees verder


Omzetting vennootschap naar ander land alleen bij echte vestiging

<p>Het lijkt er op dat de verplaatsing van de statutaire zetel van een vennootschap naar een andere EU-lidstaat voortaan alleen kan als de vennootschap ook… Lees verder


“UBO-informatie niet openbaar maken”

<p>Het is de bedoeling dat een aantal gegevens uit het in te stellen UBO register (ultimate beneficial owners) openbaar toegankelijk worden. Het parlement vindt in… Lees verder


Nieuwe regels voor huwelijk definitief per 1 januari 2018 in werking.

<p>Nadat zowel de Tweede als de Eerste kamer onlangs instemden met de invoering van de nieuwe wet, waarbij de huwelijksgemeenschap wordt beperkt, is nu definitief… Lees verder


Vastgoedmarkt in de lift

<p>Het NVM-jaarrapport 2016 'Vastgoedmarkt in beeld' laat zien dat de Nederlandse vastgoedmarkt in de lift zit. Herstel van de economie en een lagere rente zijn… Lees verder


Samenwoners delen waardedaling gezamenlijk huis

<p>Samenwoners die samen een huis hebben en ieder voor de helft eigenaar zijn, komen nogal eens voor verrassingen te staan als tijdens de relatie een… Lees verder


Testament voor de langstlevende en echtscheiding

<p>Bij een echtscheiding moeten echtgenoten hun gezamenlijk bezit verdelen. Als zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren, kan het zijn dat ook erfenissen die zij… Lees verder


Gevolmachtigde moet terugbetalen

<p>Hoe vaak komt het niet voor dat ouderen aan hun mantelzorger een machtiging geven, om geld op te nemen van hun bankrekening en betalingen te… Lees verder


Vooralsnog wel inschrijfplicht ANBI’s in UBO-register

<p>Het UBO-register moet overal in de EU duidelijkheid verschaffen over wie de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. De… Lees verder