Nalatenschap

De wereld staat even stil.....

Even stil voor u bij het verlies van een dierbare.

Maar vervolgens moet veel worden geregeld, rondom de uitvaart, rondom de nalatenschap. Denk aan het doen van de benodigde betalingen, opvragen van teruggaven, opzeggen huur en abonnementen, verkoop van het huis, het opstellen van belastingaangiften, het begeleiden van de verdeling van de roerende zaken en het feitelijk verdelen van de gelden.

De wet gaat ervan uit, dat de erfgenamen de nalatenschap samen en in onderling overleg afwikkelen.

Ook indien dit niet het geval is, kan de notaris u bij de afwikkeling van de nalatenschap veel werk uit handen nemen. Te denken valt aan:

Een aantal beslissingen moeten snel genomen worden. De notaris, als onpartijdige deskundige, is de aangewezen persoon, die u kan voorlichten over de te nemen stappen.