Levenstestament

Het testament bij leven - bij onverwachte uitval het leven in eigen hand houden

Regelingen opgenomen in een levenstestament hebben werking tijdens uw leven en niet pas na uw overlijden, zoals bij een "gewoon" testament. Door lichamelijke of geestelijke gebreken kunt of wilt u zaken niet meer regelen. Denk aan de situatie, dat u betrokken raakt bij een zwaar ongeluk of u gaat dementeren.
Door het opstellen van een levenstestament weet uw familie, vrienden en andere betrokkenen wat uw wensen zijn.
Weduwnaar Kees belandt na een hersenbloeding in een verpleeghuis. Zijn dochter Eva wil voor hem de betalingen verrichten en zijn zaken regelen. Zij is niet gemachtigd. De rechter moet worden ingeschakeld om de machtigingen te krijgen. Met een notariële volmacht had dit sneller en goedkoper geregeld kunnen worden.

Zaken die kunnen worden vastgelegd

Uw financiële zaken, belastingzaken, wie namens u toestemming mag geven voor medische handelingen, de benoeming van een mentor, bewindvoerder over uw vermogen of curator. Ook praktische zaken, zoals de opvang van uw huisdieren, verdeling van uw huisraad en sieraden, wie uw auto krijgt, in welk verzorgingstehuis of verpleegtehuis u wilt worden opgenomen, uw wensen ten aanzien van uw uitvaart.

Het levenstestament bestaat uit een aantal documenten

Voordeel van notariële tussenkomst

Door de tussenkomst van de notaris is er een bewijs, dat u ten tijde van de ondertekening nog in staat was om uw wil te bepalen. Indien iemand dit tegenspreekt, moet met zeer harde tegenbewijzen worden gekomen om het tegendeel te bewijzen.