Echtscheiding

Niet alle liefdes duren eeuwig

Bij scheiden, ook in goed overleg, komt veel kijken. Niet alleen na een huwelijk, maar ook als je samenwoont of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Stress, spanning, tegenstrijdige belangen, veel betrokken partijen. Wie gaat zorgen voor de kinderen? Wat gebeurt er met het gemeenschappelijke woning? Moet er alimentatie worden betaald? Kan ik doorgaan met mijn eigen bedrijf? De uitvoering van de verdeling?

De zorg kan u uit handen worden genomen

De onpartijdige notaris is bij uitstek de specialist op alle rechtsgebieden, die van belang zijn bij een scheiding. Het familierecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, het vennootschapsrecht en het onroerend goed.

Waar zorgt de notaris voor?

De notaris legt alle gemaakte afspraken vast in een notariële akte. Een notariële akte staat formeel gelijk aan een beschikking van de rechtbank en heeft dan ook dezelfde rechtskracht. U staat dus net zo in uw recht. Veel zaken, die geregeld moeten worden bij een scheiding, behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van een notaris(vestiging van een hypotheek, toedeling van de woning, wijziging van de testamenten). Dit beperkt het aantal doorverwijzingen. Het spaart u veel tijd en kosten uit. Geregeld kan worden:

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan, bij aanwezigheid van minderjarige kinderen uit de relatie, is verplichting bij alle samenlevingsvormen. Uiteen gaan betekent niet het einde van het ouderschap. In een ouderschapsplan moeten onder andere de navolgende punten worden vermeld:

Woning verkopen na een scheiding? Van een koophuis is het eigendom bij het Kadaster geregistreerd. Bij een scheiding neemt, als het huis op beider naam staat, één partner het huis over. Bij het Kadaster wordt deze partner dan als eigenaar geregistreerd. Dit wordt geregeld met een akte van verdeling.